1
1

Succesvol investeren of participeren gaat in onze ogen verder dan het verstrekken van kapitaal. Wij streven met onze deelnemingen naar partnerships waarbij we onze financiële slagkracht kunnen combineren met onze bedrijfskundige ervaring. We richten ons op seed financiering van vroegefasebedrijven die zich richten op de ontwikkeling en commercialisering van technologie die bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn, met name de medische oncologie. Voor een overzicht van onze participaties in het oncologisch veld, klik hier.

Familiebedrijf

Lupus Ventures is onderdeel van een familiebedrijf dat is gegroeid met het uitgangspunt dat iedere ondernemer een ervaren partner en klankbord nodig heeft. We committeren ons dan ook voor onbepaalde tijd, zonder een gebonden exit strategie. We zien financiële deelname van het management als belangrijke randvoorwaarde en co-investeren graag in samenwerking met andere organisaties om competenties onderling te combineren.

Actieve partnerships

Lupus Ventures werkt bij voorkeur in actieve partnerships, met name wanneer Lupus Ventures door expertise toegevoegde waarde kan bieden, naast de financiering. Bijvoorbeeld met aanvullende bedrijfskundige, commerciële, organisatorische of financiële kennis en kunde, dan wel door gebruik te maken van ons netwerk van bedrijven en onze koop- en verkoopcapaciteit. Lupus Ventures wil daarbij functioneren als sparringpartner voor het management.

Snel handelen

Lupus Ventures kan snel handelen in het maken van investeringsbeslissingen maar tegelijkertijd zijn wij een typische langetermijnpartner. Wij hebben niet het uitgangspunt om bij bedrijven een exit op korte termijn te realiseren want we erkennen de noodzaak om een zekere rust voor stabiele duurzame groei te creëren in een bedrijf.

Focus

Lupus Ventures haar investeringen zijn grotendeels binnen de biotechsector op de oncologie gericht. We richten ons bij voorkeur op ondernemingen die qua technologie aansluiten op de activiteiten van onze bestaande partners. Deze link leidt naar een overzicht van KWF Kankerbestrijding dat de ontwikkelingen in de behandeling van kanker over de afgelopen twintig jaren inzichtelijk maakt. Onder die uitleg staat een overzicht in welk behandelingsveld de participaties van Lupus Ventures actief zijn.

Participaties

Lupus Ventures participeert in bedrijven met zowel meerderheids- als minderheidsbelangen en richt zich op partnerships met andere investerende organisaties om competenties onderling te combineren.

Vanuit onze participatie DULISCO faciliteren en ondersteunen we – middels deelname aan deze coöperatie u.a. – diverse zelfstandige bedrijven in het oncologisch veld. Met bedrijfskundige ondersteuning, professionele centrale diensten, netwerk optimalisatie en bundeling van mogelijke krachten, zoekt Dulisco synergetische voordelen voor de deelnemende vroege fase bedrijven met een hoofdzetel in Nederland.

Lupus – uitgangspunten

  • Investeringen in Nederland;
  • Sterke innovatieve drive, geborgd met patenten en concrete groeimogelijkheden;
  • Duurzaam of bio based, bijdragend aan concreet maatschappelijk welzijn;
  • Begrijpelijke bedrijfsmodellen en puntige no-nonsense communicatie.

Deelnemingen (klik op het logo voor de website)